درباره ما

 

شرکت سلامت پویان کوثر

انتشارات کوثر با مدیریت دکتر سید محمد میری بزرگترین ناشر تخصصی فعال مجلات در بخش خصوصی است که افتخار همراهی بیش از هفتاد ژورنال علمی-پژوهشی بین المللی را در کارنامه خود دارد. در حال حاضر سردبیران نشریات کوثر با استفاده از امکانات نرم افزاری، زیرساخت فنی و همراهی تیم مشاور کوثر توانسته اند با پیش بینی و اجرای یک برنامه بلندمدت و روند منظم انتشار، سطح علمی و وضعیت شاخصهای علم سنجی خود را ارتقا داده و به مرور از سیاستهای مدیریت اقتصادی نشریات مطابق با مدلهای درآمدی جدید در صنعت نشر دنیا استفاده نمایند. با تخصصی شدن امور اجرایی نشر در کوثر و تمرکز تلاشهای سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله در امورعلمی، روند نشر و نمایه سازی مجلات همواره با نظم، دقت و مطابق باکیفیت استاندارد روز ادامه خواهد یافت. سایت آرتیکل ایکس با هدف تسهیل ارتباط این مجموعه با کاربران داخل ایران، برنامه ریزی و اجرا شده است و امید است این ارتباط، گام موثری در تسهیل و تسریع اطلاع رسانی و خدمات رسانی به جامعه پژوهشی کشورمان باشد.