Hepatitis Monthly International Monthly Journal in the Field of Hepatology

Website Access

OVERVIEW

Organization: Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases, BMSU, Tehran, Iran

ISSN: e: 1735-3408 | p: 1735-143X

Frequency: Monthly

Description: Scope: Hepatology, Liver Diseases | Indexed in: ISI (SCIE), Scopus, and ... | Impact Factor: 0.705

In Press

(2 Articles)

Xing-cheng Zhang, Zhong-hua Lu, Wei-li Yu, Qiu-yuan Hu, Lu Fu, et al.

Research Article | In Press | 10.5812/hepatmon.114638

Mingyu Zhou, Tao Huang, Gaoliang Zou, Rui-Han Hu, Xue-ke Zhao, et al.

Research Article | In Press | 10.5812/hepatmon.113968

Hepatitis Monthly: Apr 2021, 21 (4), 4 articles.

Jun
2021
01 Jun, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.99690

AUTHORS

Valentina Rosa Bertuzzo, Matteo Renzulli * , Alfredo Clemente, Alessandro Cucchetti, Lorenzo Maroni, Giacomo Frascaroli, et al.

Final Published
May
2021
24 May, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.114580

AUTHORS

Ghazaleh Shaker ORCID , Farid Azmoudeh-Ardalan, Ali Jafarian ORCID , Niloofar Ayoobi Yazdi ORCID , Masoomeh Safaei *

Final Published
Jun
2021
01 Jun, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.114050

AUTHORS

Xiaohan Wang * , Feng Han, Yueyu Shen, Yunqing Chen, Zizhong Ji

Final Published
Jun
2021
02 Jun, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.110260

AUTHORS

Faisal Abaalkhail * , Waleed Al-hamoudi, Ibrahim Altraif, Hazem Mohamed, Hassan Aleid, Dieter Broering, et al.

Final Published