Archive - Hepatitis Monthly: Jul 2016, 16 (7), 11 articles.

Jun
2016
05 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.30459

AUTHORS

Hasan Afzali, Mansooreh Momen-Heravi * , Asefeh Farokhzad

Final Published
May
2016
23 May, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.34588

AUTHORS

Xiu-Feng Su, Na Li, Xu-Fang Chen, Lei Zhang, Ming Yan *

Final Published
Jul
2016
03 Jul, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.35058

Final Published
Jun
2016
14 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.37234

AUTHORS

Behzad Hajarizadeh * , Devin Razavi-Shearer, Shahin Merat, Seyed Moayed Alavian, Reza Malekzadeh, Homie Razavi

Final Published
Jun
2016
26 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.37388

AUTHORS

Shui-Xian Du, Lin-Lin Lu, Yang Liu, Quan-Jiang Dong, Shi-Ying Xuan * , Yong-Ning Xin *

Final Published
Jun
2016
29 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.37534

AUTHORS

Zhifeng Lin, Junguo Zhang, Xiaomin Ma, Shuo Yang, Nana Tian, Xinqi Lin, et al.

Final Published
Jul
2016
03 Jul, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.38346

Jun
2016
19 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.38357

AUTHORS

Nima Motamed, Mansooreh Maadi, Masoudreza Sohrabi, Hossein Keyvani, Hossein Poustchi, Farhad Zamani *

Final Published
Jul
2016
02 Jul, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.38640

AUTHORS

Simon Graham * , Mary-Ellen Harrod, Jenny Iversen, Jane Simone Hocking

Final Published
Jun
2016
28 Jun, 2016

DOI 10.5812/hepatmon.39097

AUTHORS

Reza Rezaee, Mansour Poorebrahim, Saeideh Najafi, Solmaz Sadeghi, Alieh Pourdast, Seyed Moayed Alavian, et al.

Final Published