Archive - International Journal of Cancer Management: Apr 2021, 14 (4), 8 articles.

Apr
2021
19 Apr, 2021
Int J Cancer Manag

DOI 10.5812/ijcm.111966

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
May
2021
02 May, 2021
Int J Cancer Manag

DOI 10.5812/ijcm.110452

AUTHORS

Solmaz Ohadian Moghadam ORCID * , Kamyar Mansori, Mohammad Reza Nowroozi, Davoud Afshar ORCID , Ali Nowroozi

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
Apr
2021
20 Apr, 2021
Int J Cancer Manag

DOI 10.5812/ijcm.111079

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
Apr
2021
20 Apr, 2021
Int J Cancer Manag

DOI 10.5812/ijcm.109190

AUTHORS

Mehdi Azizmohammad Looha, Gohar Mohammadi, Mohammad Esmaeil Akbari ORCID , Elham Partovipour, Majid Samsami ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
May
2021
03 May, 2021
Int J Cancer Manag

DOI 10.5812/ijcm.108198

AUTHORS

Hananeh Azardoost ORCID , Farimah Rahimi ORCID , Mehrdad Zeinalian ORCID , Reza Rezayatmand ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
May
2021
05 May, 2021

DOI 10.5812/ijcm.103338

AUTHORS

Mohammadreza Salehi ORCID , Seyed Jamal Hashemi, Sadegh Khodavaisy * , Amir Hossein Emami ORCID , Seyed Reza SafaeeNodehi, Mehrnaz Rasolinezhad, et al.

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)
Apr
2021
13 Apr, 2021

DOI 10.5812/ijcm.110907

AUTHORS

Farzad Taghizadeh-Hesary ORCID , Pejman Porouhan, Davood Soroosh, Babak PeyroShabany, Soodabeh Shahidsales, Batol Keykhosravi, et al.

Final Published
Mar
2021
30 Mar, 2021

DOI 10.5812/ijcm.103640

AUTHORS

Hossein Karami ORCID , Maryam Ghasemi ORCID , Seyed Abdollah Mousavi ORCID , Homina Saffar ORCID , Pegah Mahmoudi Molaei ORCID , Mohammad Naderisorki ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 14 (4)