Archive - Iranian Journal of Pediatrics: Feb 2015, 25 (1), 17 articles.

Jan
2015
19 Jan, 2015

DOI 10.5812/ijp.184

AUTHORS

Sinan Uslu * , Ali Bulbul, Mesut Dursun, Umut Zubarioglu, Ebru Turkoglu, Omer Guran

Final Published
Jan
2015
17 Jan, 2015

DOI 10.5812/ijp.176

AUTHORS

Mohammad Reza Sharif, Saeed Nouri *

Final Published
Jan
2015
17 Jan, 2015

DOI 10.5812/ijp.253

AUTHORS

Javier Ortiz Ibarra, Pablo Trevino Valdez, Ema Valenzuela Mendez, Ana Limon Rojas, Gabriel Lara Flores, Adrian Ceballos Bocanegra, et al.

Final Published
Feb
2015
15 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.252

AUTHORS

Sayed Javad Sayedi, Mohammad Reza Modaresi * , Hosein Saneian

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.248

AUTHORS

You Yu, Feng Zhang, Qun An, Long Wang, Chao Li, Zhilin Xu *

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.266

AUTHORS

Yu-tong Zhang, Li-hua Feng, Zhen Zhang, Xiao-dan Zhong, Jian Chang *

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.245

AUTHORS

Mirhadi Mussavi, Khairollah Asadollahi * , Ghobad Abangah, Sirus Saradar, Naser Abbasi, Fereidon Zanjani, et al.

Final Published
Feb
2015
15 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.183

AUTHORS

Tayyebeh Chahkandi, Fatemeh Taheri * , Toba Kazemi, Bita Bijari

Final Published
Feb
2015
20 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.177

AUTHORS

Nasrin Omidvar * , Tirang-Reza Neyestani, Majid Hajifaraji, Mohammad-Reza Eshraghian, Arezoo Rezazadeh, Saloumeh Armin, et al.

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.321

AUTHORS

Ayse Sonay Turkmen * , Sevim Savaser

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.323

AUTHORS

Jing Liu, Hai Ying Cao * , Hua-Wei Wang, Xiang Yong Kong

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.265

Final Published
Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.307

AUTHORS

Aziz Khorrami * , Mortaza Bonyadi, Mandana Rafeey, Omid Omrani

Final Published
Jan
2015
12 Jan, 2015

DOI 10.5812/ijp.199

Feb
2015
21 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.247

Final Published
Feb
2015
15 Feb, 2015

DOI 10.5812/ijp.250

AUTHORS

Deepak Sharma, Srinivas Murki * , Oleti Tejo Pratap

Final Published