Archive - Iranian Journal of Pediatrics: Dec 2019, 29 (6), 11 articles.

Sep
2019
23 Sep, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.92193

AUTHORS

Hae Jeong Lee, Cheol Hong Kim, Intae Han, Sung Hoon Kim *

Final Published
Nov
2019
19 Nov, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.91994

AUTHORS

Neda Asghari Kollahi, Farzaneh Rohani, Fahimeh Baghbani-arani, Azadeh Shojaei *

Final Published
Oct
2019
21 Oct, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.92652

AUTHORS

Pei Xiao * , Ya Jin, Miao-Xia Huang, Yu-Dong Pu, Yan-Shan Xu

Final Published
Oct
2019
30 Oct, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.90663

AUTHORS

Youli Zhao, Prabin Kumar Yadav , Yunyan Pan, Shaomin Niu, Su Zhang, Hanzhang Wang, et al.

Final Published
Nov
2019
23 Nov, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.96977

AUTHORS

Andisheh Maneshi, Mohammad Reza Modaresi ORCID , Hossein Khalili , Lida Shojae, Toktam Faghihi *

Final Published
Nov
2019
19 Nov, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.80991

AUTHORS

Mahmoud Reza Ashrafi, Mahmoud Mohammadi, Mohammad Vafaee-Shahi ORCID * , Ali Reza Tavasoli, Reza Shervin Badv, Neda Shariat, et al.

Final Published
Nov
2019
30 Nov, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.95611

AUTHORS

Noora Bigdeli, Bahar Ashjaei, Maryam Ghavami-Adel * , Hedayatollah Nahvi

Final Published
Nov
2019
19 Nov, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.92269

Final Published
Dec
2019
01 Dec, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.69106

AUTHORS

Long Chen, Xingwang Zhu, Yuan Shi ORCID *

Final Published
Dec
2019
01 Dec, 2019
Iranian Journal of Pediatrics

DOI 10.5812/ijp.95355

AUTHORS

Huseyin Dag * , Nevin Cetin Dag, Okan Dikker

Final Published