Journal of Comprehensive Pediatrics Official Quarterly Journal of Iranian Society of Pediatrics

Website Access

OVERVIEW

Organization: Journal of Comprehensive Pediatrics

ISSN: e: 2251-8177 | p: 2251-8150

Frequency: Quarterly

Description: Scope: Pediatrics Indexed in: Scopus, Embase and ...

In Press

(3 Articles)

Panteha Sadough Shahmirzady, Abdoulreza Esteghamati, Azita Sadough, Fatemeh Sarvi

Research Article | 11 | 10.5812/compreped.90136 |

Parisa Khoshnevisasl, Mansour Sadeghzadeh, Sara Sadeghzadeh

Review Article | 11 | 10.5812/compreped.103780 |

Journal of Comprehensive Pediatrics: May 2020, 11 (2), 11 articles.

Jan
2020
01 Jan, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.94278

Final Published
Feb
2020
19 Feb, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.82902

AUTHORS

Mehri Ayati, Ziba Mosayebi, Amir Hossein Movahedian *

Final Published
Mar
2020
25 Mar, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.97482

AUTHORS

Alireza Sadeghnia ORCID , Nasrin Hashemian Nejad ORCID , Shadi Noorizadeh , Ehsan Shahrestanaki ORCID , Zahra Jamshidi , Hassan Salehipoor * , et al.

Final Published
Feb
2020
26 Feb, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.13302

AUTHORS

Nastaran Khosravi, Abulhassan Divband, Nasrin Fathabadi, Nasrin Khalesi, Manije Sahlani, Monireh Monfaredi, et al.

Final Published
Feb
2020
25 Feb, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.90907

AUTHORS

Iraj Sedighi, Shahla Nouri, Mohammad Kazem Sabzehei * , Mahta Sangestani, Younes Mohammadi, Jalaledin Amiri , et al.

Final Published
Apr
2020
13 Apr, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.86340

Final Published
Mar
2020
03 Mar, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.99091

AUTHORS

Amir Pirooz, Gelareh Biazar ORCID * , Farnoush Farzi, Mohammad Reza Habibi

Final Published
Mar
2020

AUTHORS

Mojtaba Kamali Aghdam ORCID , Akefeh Ahmadiafshar ORCID , Kambiz Eftekhari ORCID *

Final Published
Feb
2020
05 Feb, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.90100

AUTHORS

Reza Aminnejad ORCID * , Hamed Shafiee ORCID ** , Amrollah Salimi ORCID , Mohammad Reza Hoseini Amini

Final Published
May
2020
18 May, 2020
Journal of Comprehensive Pediatrics

DOI 10.5812/compreped.97198

AUTHORS

Soraya Siabani, Maryam Babakhani * , Ali Soroush

Final Published