Jundishapur Journal of Chronic Disease Care The Official Journal of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Website Access

OVERVIEW

Organization: School of Nursing and Midwifery at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

ISSN: e: 2322-4207 | p: 2322-3758

Frequency: Quarterly

Description: Scope: Nursing, Medical, Midwifery

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care: Apr 2021, 10 (2), 7 articles.

May
2021
01 May, 2021
 Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.114295

AUTHORS

Meisam Moezzi , Kambiz Masoumi, Arash Forouzan, Manda Poladzadeh, Fakher Rahim ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
Apr
2021
04 Apr, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.111199

AUTHORS

John Chukwuma Oyem ORCID * , Patrick Chukwuyenum Ichipi-Ifukor, Chukubueze Obi-Ojinika

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
Mar
2021
13 Mar, 2021
J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.106452

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
Mar
2021
15 Mar, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.108549

AUTHORS

Esmaeil Sadri Damirchi ORCID * , Nader Ayadi ORCID , Shahriar Dargahi ORCID , Soleiman Ahmadboukani, Saeed Pireinaladin

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
Apr
2021
07 Apr, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.112926

AUTHORS

Azim Motamedfar ORCID , Mohammad Momen Gharibvand ORCID , Mojgan Sametzade ORCID , Mahsa Akhavan Sabagh ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
Mar
2021
28 Mar, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.108713

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)
May
2021
01 May, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.110507

Uncorrected Proof scheduled for 10 (2)