Archive - Jundishapur Journal of Chronic Disease Care: Jul 2021, 10 (3), 2 articles.

May
2021
19 May, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.112413

AUTHORS

Habib Haybar ORCID , Mehhdi Shahrouzian ORCID , Zahra Gatavizadeh ORCID , Najmaldin Saki, Mahmood Maniati ORCID , Zeinab Deris Zayeri ORCID *

Uncorrected Proof scheduled for 10 (3)
Apr
2021
24 Apr, 2021
Jundishapur J Chronic Dis Care

DOI 10.5812/jjcdc.111160

Corrected Proof scheduled for 10 (3)