Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Aug 2017, 10 (8), 8 articles.

Aug
2017
21 Aug, 2017

DOI 10.5812/jjm.12677

AUTHORS

Wenjuan Zhang, Saijian Ma, Chao An, Wenjiao Xue *

Final Published
Aug
2017
21 Aug, 2017

DOI 10.5812/jjm.12798

Final Published
Aug
2017
01 Aug, 2017

DOI 10.5812/jjm.12804

Jul
2017
24 Jul, 2017

DOI 10.5812/jjm.12880

AUTHORS

Ying Ma, Junfeng Ouyang, Na Wei, Shasha Zhang, Xizhu Yan, Hejian Xiong *

Final Published
Jul
2017
24 Jul, 2017

DOI 10.5812/jjm.13022

AUTHORS

Juan Hu, Xueshan Xia, Ming Yang, Yuzhu Song, Qinqin Han, Qiang Chen ORCID , et al.

Final Published
Feb
2017
01 Feb, 2017

DOI 10.5812/jjm.44718

AUTHORS

Ali Farhangi, Bahram Goliaei * , Kaveh Kavousi, Abbas Ashtari, Mohammad Ali Bayatzadeh, Ali Pourbakhsh

Final Published
Jul
2017
24 Jul, 2017

DOI 10.5812/jjm.12952

AUTHORS

Xi-Ren Deng, Fu-Cai Wang, Mu-Ying Ying, Jie-Yu Zhang, Ying Ying, Ling-Bing Zeng, et al.

Final Published
Jul
2017
24 Jul, 2017

DOI 10.5812/jjm.12933

Final Published