Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Jul 2019, 12 (7), 7 articles.

Jul
2019
30 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.86885

Final Published
Jul
2019
27 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.92079

AUTHORS

Hristina Yotova Hitkova ORCID * , Diana Simeonova Georgieva ORCID , Preslava Mihailova Hristova ORCID , Mariya Petrova Sredkova

Final Published
Jul
2019
23 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.87963

AUTHORS

Umbreen Zafar, Muhammad Kamran Taj, Imran Nawaz, Asma Zafar * , Imran Taj

Final Published
Jul
2019
23 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.84400

AUTHORS

Jing Yang, Ling Meng, Xinyao Liu, Lan Ma, Wei Wang *

Final Published
Aug
2019
04 Aug, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.88521

AUTHORS

Hongxia Zhang, Qiufang Xu, Suchen Li, Ying Ying, Zhiqin Zhang, Lingbing Zeng, et al.

Final Published
Aug
2019
10 Aug, 2019
jjm.90811

DOI 10.5812/jjm.90811

AUTHORS

Long He, Da-Kang Hu, Shuang-Chun Liu, Xin-Hua Luo, Lian-Hua Yu, Ying Qu, et al.

Final Published