Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Sep 2019, 12 (9), 7 articles.

Oct
2019
09 Oct, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.91797

AUTHORS

Caiyun Lv * , Fangmiao Jia, Xiaohui Bai, Deqing Wang, Yanrong Chen, Jingbo Ding, et al.

Final Published
Oct
2019
28 Oct, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.95865

AUTHORS

Yasaman Gholamipour Baroogh, Khadijeh Khanaliha ORCID , Fatemeh Maleki, Hossein Torkashvand, Fatemeh Tabatabaie *

Final Published
Oct
2019
27 Oct, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.94845

AUTHORS

Jing Zou, Yun-Qing Xiao, Yun-Feng Cheng, Xiu-Yan Ren, Shu-Wu Li, Ding Gang *

Final Published
Oct
2019
30 Oct, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.94848

AUTHORS

Bing Huang, Jian-Gong Yang * , Yong-Kang He, Shu-Lin Xia, Ju-Xiang Shao, Yan-Xia Yin

Final Published
Nov
2019
09 Nov, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.94769

AUTHORS

Ladan Yari, Ali Asghar Karkhane * , Ali Bahrami, Bagher Yakhchali

Final Published