Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Nov 2019, 12 (11), 6 articles.

Jan
2020
01 Jan, 2020
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.94647

Final Published
Dec
2019
31 Dec, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.96513

AUTHORS

Niloofar Neisi, Samaneh Abbasi, Manoochehr Makvandi ORCID * , Shokrollah Salmanzadeh, Somayeh Biparva, Rahil Nahidsamiei, et al.

Final Published
Dec
2019
24 Dec, 2019
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.96070

AUTHORS

Liding Zhang, Congjie Chen, Zhixin Chen, Shuzhen He, Yuzhu Song, Xueshan Xia, et al.

Final Published
Jan
2020
13 Jan, 2020
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.84174

Jan
2020
15 Jan, 2020
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.95713

AUTHORS

Xingwei Cao, Qing Zhan, Yinjuan Guo, Jinghui Yang, Yin Liu, Baoshan Wan, et al.

Final Published
Feb
2020
02 Feb, 2020
Jundishapur Journal of Microbiology

DOI 10.5812/jjm.90902

AUTHORS

Seyed Mohsen Hosseini, Nahal Hadi * , Abdollah Bazargani, Amir Emami, Neda Pirbonyeh

Final Published