Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Oct 2020, 13 (10), 8 articles.

Dec
2020
13 Dec, 2020
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.108141

AUTHORS

Ying Ge, Li-Wei Xu, Jian-Bin Zhen, Cheng Chen, Miao Lv, Jian-Peng Su, et al.

Final Published
Dec
2020
07 Dec, 2020
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.106825

AUTHORS

Gholamreza Shokoohi ORCID , Athar Rasekh-Jahromi ORCID , Kavous Solhjoo, Arash Hasannezhad , Sadegh Nouripour-Sisakht, Bahram Ahmadi, et al.

Final Published
Dec
2020
05 Dec, 2020
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.103792

AUTHORS

Nguyen Thi Trung, Nguyen Tien Cuong, Nguyen Thi Thao, Dao Thi Mai Anh, Do Thi Tuyen *

Final Published
Dec
2020
08 Dec, 2020
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.105443

AUTHORS

Jae Woong Lee, Yu-Jung Won, Sung-Geun Lee, Soon-Young Paik ORCID *

Final Published
Jan
2021
13 Jan, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.100465

Dec
2020
15 Dec, 2020
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.107520

AUTHORS

Yuan Fang, Tao Wang, Li Jin, Zhi-Tao Li, Jian-Qing Zhang, Yang Yang, et al.

Final Published
Jan
2021
19 Jan, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.105136