Archive - Jundishapur Journal of Microbiology: Feb 2021, 14 (2), 8 articles.

May
2021
12 May, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.114210

AUTHORS

Qin Wang ORCID * , Cheng-Gui Liu, Jian Xu, Qin Zhang, Chong-Hui Zhao, Pei-Pei Song

Final Published
May
2021
10 May, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.112547

Final Published
Jun
2021
02 Jun, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.115526

AUTHORS

Maryam Dadar ORCID * , Nasim Bazrgari , Ghasem Ali Garosi, Sameer Hassan

Final Published
May
2021
22 May, 2021
 Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.113355

AUTHORS

Hanan AlQattan ORCID * , Sherif Edris ORCID , Aala A.Abulfaraj ORCID ** , Raed ALbiheyri ORCID , Lojayn Tolbah ORCID , Mohammed Alghamdi ORCID , et al.

Final Published
May
2021
24 May, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.108540

AUTHORS

Azi Simon Simon, Suresh Kumar Subbiah, Leslie Thian Lung Than, Malina Osman , Rukman Awang Hamat *

Final Published
May
2021
16 May, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.114473

Final Published
May
2021
23 May, 2021
Jundishapur J Microbiol

DOI 10.5812/jjm.115651

AUTHORS

Zhi-peng Wen, Chun-li Xu * , Qin Li, Zhi-chang Zheng, Ji-hong Yang, Ming Li, et al.

Final Published