بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391

AUTHORS

Ehsan Sadeghi 1 , Ali Almasi 1 , Heidar Mesgaraf 1 , Somayeh Bakhshi 1 , Abdollah Dargahi 1 , * , Somayeh Mohammadi 1 , Nasrin Zangeeneh Vandi 1

1 Iran

How to Cite: Sadeghi E, Almasi A, Mesgaraf H, Bakhshi S, Dargahi A, et al. بررسی آلودگي ميكروبي انواع بستنی‌های عرضه‌شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391, J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(8):e79734.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (8); e79734
Published Online: November 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: October 01, 2013
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: