میزان شیوع اعتیاد اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور (1391)

AUTHORS

teymur Sayedi Asl 1 , *

1 Iran

How to Cite: Sayedi Asl T. میزان شیوع اعتیاد اینترنتی و نوع استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور (1391), J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(3):e79736.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (3); e79736
Published Online: June 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: May 14, 2013
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: