نگرش زنان نسبت به سقط القایی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی در شهر كرمانشاه (1389)

AUTHORS

Feizola foroughi 1 , *

1 Iran

How to Cite: foroughi F. نگرش زنان نسبت به سقط القایی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی در شهر كرمانشاه (1389), J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(2):e79737.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (2); e79737
Published Online: May 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: March 05, 2013
READ FULL TEXT

Abstract

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: