نگرش زنان نسبت به سقط القایی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی در شهر كرمانشاه (1389)

AUTHORS

Feizola foroughi 1 , *

1 Iran

How to Cite: foroughi F. نگرش زنان نسبت به سقط القایی در منطقه تحت پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی در شهر كرمانشاه (1389), J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 17(2):e79737.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 17 (2); e79737
Published Online: May 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: March 05, 2013
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: