بررسی ميزان سزارين و علل آن در پرسنل زنان و مامايی شاغل در زايشگاه‌های دولتی شهر اهواز

AUTHORS

Somayeh Makvandi 1 , *

1 Iran

How to Cite: Makvandi S. بررسی ميزان سزارين و علل آن در پرسنل زنان و مامايی شاغل در زايشگاه‌های دولتی شهر اهواز, J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 16(7):e79746.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (7); e79746
Published Online: February 27, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: September 18, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: