بررسی ميزان سزارين و علل آن در پرسنل زنان و مامايی شاغل در زايشگاه‌های دولتی شهر اهواز

AUTHORS

Somayeh Makvandi 1 , *

1 Iran

How to Cite: Makvandi S. بررسی ميزان سزارين و علل آن در پرسنل زنان و مامايی شاغل در زايشگاه‌های دولتی شهر اهواز, J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 16(7):e79746.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (7); e79746
Published Online: February 27, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: September 18, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: