تأثیر مداخلات تغذیه‌اي و فعالیت فیزیکی بر کاهش وزن و تناسب اندام

AUTHORS

Ali Ghanbary 1 , *

1 Iran

How to Cite: Ghanbary A. تأثیر مداخلات تغذیه‌اي و فعالیت فیزیکی بر کاهش وزن و تناسب اندام, J Kermanshah Univ Med Sci. 2013 ; 16(6):e79748.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (6); e79748
Published Online: January 29, 2013
Article Type: Letter
Received: May 26, 2018
Accepted: December 04, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2013, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: