نصب سیستم‌های پزشکی از راه دور در زندان عمومی شهرستان کرمان برای کاهش ارجاعات زندانیان به پزشکان متخصص خارج از زندان

AUTHORS

Kambiz Bahaadinbeigy 1 , *

1 Iran

How to Cite: Bahaadinbeigy K. نصب سیستم‌های پزشکی از راه دور در زندان عمومی شهرستان کرمان برای کاهش ارجاعات زندانیان به پزشکان متخصص خارج از زندان , J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 16(4):e79750.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (4); e79750
Published Online: November 29, 2012
Article Type: Article Commentary
Received: May 26, 2018
Accepted: June 26, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

The full text of this article is available on PDF

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: