طراحی و ساخت نرم افزار هوشمند سلامت مادران باردار در معرض خطر

AUTHORS

Nasrin Jalilian 1 , *

1 Iran

How to Cite: Jalilian N. طراحی و ساخت نرم افزار هوشمند سلامت مادران باردار در معرض خطر, J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 16(2):e79775.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (2); e79775
Published Online: July 29, 2018
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: March 06, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: