مقایسه غلظت فلوراید آب آشامیدنی شهرستان اسلام‌‌آباد غرب با مقادیر استاندارد در دهه هشتاد

AUTHORS

Mansour Rezaei 1 , *

1 Iran

How to Cite: Rezaei M. مقایسه غلظت فلوراید آب آشامیدنی شهرستان اسلام‌‌آباد غرب با مقادیر استاندارد در دهه هشتاد, J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 16(1):e79776.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (1); e79776
Published Online: May 29, 2012
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: October 18, 2011
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: