ساخت دستگاه یکبار مصرف IUD مجهز به سیستم هشداردهنده و هیسترومتر

AUTHORS

Shohreh Malek khosravi 1 , *

1 Iran

How to Cite: Malek khosravi S. ساخت دستگاه یکبار مصرف IUD مجهز به سیستم هشداردهنده و هیسترومتر , J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 16(1):e79777.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 16 (1); e79777
Published Online: May 29, 2012
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: March 06, 2012
READ FULL TEXT

Abstract

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Fulltext

COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: