برخي عوامل مساعدکننده عفونت زخم جراحي در بيمارستان معتضدي کرمانشاه

AUTHORS

Sara Daee chin 1 , *

1 Iran

How to Cite: Daee chin S. برخي عوامل مساعدکننده عفونت زخم جراحي در بيمارستان معتضدي کرمانشاه, J Kermanshah Univ Med Sci. 2012 ; 15(6):e79778.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 15 (6); e79778
Published Online: March 19, 2012
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: June 28, 2011
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2012, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: