ضرورت بازنگری دستورالعمل بهداشتی گندزدائی میوه و سبزیجات با استفاده از کلر

AUTHORS

Ali Almasi 1 , *

1 Iran

How to Cite: Almasi A. ضرورت بازنگری دستورالعمل بهداشتی گندزدائی میوه و سبزیجات با استفاده از کلر, J Kermanshah Univ Med Sci. 2011 ; 15(3):e79783.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 15 (3); e79783
Published Online: September 19, 2011
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: December 07, 2010
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2011, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: