بررسی میزان موفقیت احیاء قلبی- ریوی و مغزی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (84-1380)

AUTHORS

Farah Seifi 1 , *

1 Iran

How to Cite: Seifi F. بررسی میزان موفقیت احیاء قلبی- ریوی و مغزی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (84-1380), J Kermanshah Univ Med Sci. 2010 ; 14(3):e79788.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 14 (3); e79788
Published Online: December 19, 2010
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: May 25, 2010
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: