کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به شکستگي گردن استخوان ران با سالمندان فاقد شكستگي

AUTHORS

Mohsen Adib-Hajbaghery 1 , *

1 Iran

How to Cite: Adib-Hajbaghery M . کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به شکستگي گردن استخوان ران با سالمندان فاقد شكستگي, J Kermanshah Univ Med Sci. 2010 ; 14(2):e79789.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 14 (2); e79789
Published Online: September 19, 2010
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: January 13, 2010
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: