تأثير افشره زیره بر میزان پرولاکتین سرم زنان بعد از سزارین

AUTHORS

Nasrin Fazel 1 , *

1 Iran

How to Cite: Fazel N. تأثير افشره زیره بر میزان پرولاکتین سرم زنان بعد از سزارین, J Kermanshah Univ Med Sci. 2010 ; 14(1):e79792.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 14 (1); e79792
Published Online: June 19, 2010
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: November 24, 2009
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: