نقد علمی یا اعمال نظر شخصی بر مقاله "مشکلات آموزشی دانشکده پزشکی"

AUTHORS

Soraia Siabani 1 , *

1 Iran

How to Cite: Siabani S. نقد علمی یا اعمال نظر شخصی بر مقاله "مشکلات آموزشی دانشکده پزشکی", J Kermanshah Univ Med Sci. 2010 ; 13(4):e79794.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 13 (4); e79794
Published Online: March 19, 2010
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: February 02, 2010
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2010, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: