فراوانی تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه و برخی عوامل مؤثر برآن

AUTHORS

Negin Rezavand 1 , *

1 Iran

How to Cite: Rezavand N. فراوانی تولد نوزادان کم وزن در بیمارستان معتضدی کرمانشاه و برخی عوامل مؤثر برآن, J Kermanshah Univ Med Sci. 2009 ; 13(3):e79796.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 13 (3); e79796
Published Online: December 19, 2009
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: September 15, 2009
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2009, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: