رضایت شغلي پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن

AUTHORS

Mohammad Rasool khazaei 1 , *

1 Iran

How to Cite: khazaei M R. رضایت شغلي پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن, J Kermanshah Univ Med Sci. 2009 ; 13(2):e79807.

ARTICLE INFORMATION

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 13 (2); e79807
Published Online: September 19, 2009
Article Type: Letter
Received: May 27, 2018
Accepted: March 03, 2009
READ FULL TEXT

Abstract

Fulltext

© 2009, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.
COMMENTS

LEAVE A COMMENT HERE: