معاونت تحقیقات در خصوص حمایت از پژوهش و مجلات کشور و جلوگیری ازخدشه دار شدن اعتبار آنها چه وظیفه ای دارد؟| پاسخ انتشارات کوثر به انتشار اکاذیب در مقاله ایسنا

عطف به انتشار مطالب کذب از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص انتشارات کوثر در مورخه 10 دی ماه در خبرگزاری ایسنا، توجه دانشگاهیان محترم را به این نکته اساسی جلب میکنیم که گوینده آن خبر جایی به نام "روابط عمومی معاونت تحقیقات" بوده که طبق وب سایت معاونت وجود تعریف شده ندارد. اما سوالاتی مهمتر: آیا معاونت تحقیقات و فناوری در خصوص 58 مقاله رترکت شده  به انتشارات نیچر پاسخ داد؟ از آن تاریخ تا امروز، آیا معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به عنوان متولی و مسوول پژوهش کشور از بانیان اصلی این تقلب شکایت کرد؟ آیا علت اصلی این فجایع در پژوهش کشور ریشه در عدم مبارزه صحیح با گروههای غیرقانونی مقاله نویسی و پایان نامه نویسی در دانشگاههای کشور ندارد؟  آیا وزارت بهداشت نباید درمقام دفاع از مجلاتی که از دانشگاههای مختلف و ناشران محتلف در دو سال اخیر به بهانه های مختلفی از نمایه سازها معلق شده اند، حتی یک نامه دفاعیه میزد و از حقوق آنها دفاع میکرد؟ وظیفه معاونت در برابر این حملات چیست؟


عطف به انتشار مطالب کذب از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص انتشارات کوثر در مورخه 10 دی ماه در خبرگزاری ایسنا، ابتدا قصد داشتیم تا با تکرار چندباره واقعیات ، به موارد کذب پاسخ دهیم. اما با اندکی تامل دریافتیم که مسوولین معاونت مربوطه ، این موارد کذب را نه از طرف خود بلکه از سوی جایی به نام "روابط عمومی معاونت تحقیقات" داده اند که در اساس و باز بر طبق سایت معاونت "وجود مستقل و تعریف شده" ندارد.  لذا انتشارات فعلا از پاسخ به موارد کذب نسبت داده شده در مطلب مذکور، بدلیل روشن نبودن "طرف صحبت" امتناع میکند.

بدیهی است در قدم اول قضاوت این اکاذیب منتسب شده به انتشارات کوثر به خوانندگان محترم واگذار شده و در مرحله بعد، انتشارات حق خود را برای پیگیری نشر این موارد کذب در مراجع قضایی محفوظ نگاه میدارد بطوریکه هم انتساب "افشای مورد نیچر به کوثر" و هم "تعداد مجلات انتشارات" کذب بوده و هیچکدام صحت ندارند.


  • اما در پاسخ دو نکته بسیار مهم وجود دارد:
     
  • 1)    در جوابیه مذکور نام پاسخ دهنده "روابط عمومی معاونت تحقیقات" ذکر شده است. صرفا جهت اطلاع خوانندگان محترم به استحضار می رسانیم که طبق وب سایت معاونت، در ساختار "معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت" ارگان یا محلی به نام "روابط عمومی معاونت تحقیقات" وجود نداشته، فلذا درج این عنوان نیز در مصاحبه ایسنا، قابل پیگرد میباشد.
     
  • 2) مسوول روابط عمومی وزارت بهداشت، آقای دکتر کیانوش جهانپور در توییت زیر به صراحت "این جواب را منتسب به معاونت تحقیقات و نه روابط عمومی وزارت بهداشت" میداند.


 


اما سوالاتی برای مردم و دانشگاهیان محترم:

  •   در سال 2016 و پیرو تقلب یک گروه از افراد در انتشارات نیچر، از سوی این انتشارات نامه ای برای روشن شدن وضعیت آن افراد خاطی به وزارت بهداشت زده شد. در واقع و بر اساس قوانین اخلاق در نشر، هر ناشر موظف است که قبل از انتشار نام افراد متقلب، از بالاترین مقام کشور مربوطه سوال و تحقیق کند. اینجا نیز انتشارات نیچر سوال را به صورت رسمی هم از بالاترین مقام آن کشور مطرح شده است. سوال اساسی این است: آیا معاونت تحقیقات و فناوری به انتشارات نیچر پاسخ داد؟ لطفا پاسخ برای تنویرافکار عمومی توسط معاونت منتشر شود. دقت کنیم که بعد از آن نامه بود که مقاله انتشارات نیچر مبنی بر "تقلب بزرگ ایرانیان" منتشر شده و موجب آبروریزی و فضاحت علمی برای ایرانیان میشود. 


  •     به باور اغلب سردبیران کشور، بعد از "فضاحت علمی 58 مقاله درنیچر" سخت گیری و فشار بر همه مجلات ایرانی افزایش یافته است. بطوریکه از سال 2016 تا امروز،   حداقل 11 مجله دیگر از PMC و 12 مجله دیگر از Scopus و حداقل 40 مجله از DOAJ معلق شده اند. خوانندگان فهیم میدانند که تعلیق حتی یک مجله مهم و قابل پیگیری است. آیا وزارت بهداشت نباید درمقام دفاع از این مجلات یک نامه دفاعیه به یکی از این نمایه سازها زده و یا از حقوق آنها دفاع نماید؟

 


تضاد منافع:

انتشارات کوثر پس از اتهامات وارده و به دلیل دفاع از اعتبار علمی خود به این موارد پاسخ میدهد.