چگونه می شود طی مدت چهار سال IF یک را به دوازده رساند؟

موسسه ی Clarivate analytics برای اولین بار با انتشار سر مقاله ای در مورد ۵ مجله اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده است که ممکن است این پنج مجله در جذب ارجاعات خود اقدامات غیر اخلاقی انجام داده باشند. این موسسه فعلا این ۵ مجله را تعلیق نکرده و البته فقط به هشدار دادن هم در مورد آنها کفایت نکرده است بلکه تحقیق و جستجو در مورد آن ها را نیز آغاز کرده است. به نظر می رسد که چهار مجله زیر که ناشر همگی American Scientific Publishers می باشد، در بعضی مقالاتشان به شکل نادرست و نامربوطی برخی از مقالات مجله ی Bone Research را سایت کرده اند.


  • Nanoscience and Nanotechnology Letters
  • Journal of Biobased Materials and Bioenergy
  • Journal of Biomedical Nanotechnology
  • Journal of Nanoscience and Nanotechnology

 

مجله ی Bone Research که ناشر اصلی آن SpringerNature می باشد در سال ۲۰۱۴ اولین IF خود را که ۱٫۳۱۰ بوده است کسب کرده است و در سالهای بعدی به ترتیب ۳٫۵۴۹، ۹٫۳۲۶، شده و بالاخره در ۲۰۱۷ به مقدار ۱۲٫۳۵۴ رسیده است.

 

بازنشر مطلب از کانال ساینتومتریک: https://t.me/scientometric/639