با روش نشر مداوم شماره صفحه از مقالات حذف میشود/ مزایای نشر مداوم: کاهش زمان انتظار نویسنده و افزایش ارجاعات

از ۱۰ سال پیش روشی جدید در نشر مجلات به نام انتشار “مقاله به مقاله” یا “مداوم” Article – Based Publishing ایجاد گردید که در مقابل روش سنتی نشر “شماره به شماره” یا Issue Based Publishing می باشد. این روش که تا امروز در اکثر نشریات معتبر و به روز دنیا مورد استفاده قرار می گیرد مزایای متعددی هم برای مجله و هم برای نویسنده دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره نمود:


 

 • کوتاه شدن زمان انتظار نویسنده
 • ارجاع حداکثری به مقالات
 • مقالات به مرور منتشر می شوند و فشار در پایان فصل بر پرسنل نشر وارد نمی شود.

 

در روش مداوم یا مقاله به مقاله:

 

 • فرکانس مجله نیازی به تغییر ندارد. یعنی می تواند ماهنامه ، فصلنامه و یا سالنامه باشد.
 • در آخرین روز از هر فصل (در صورت فصلنامه بودن) یک شماره با هر تعداد مقاله بسته و کلیه فرآیندهای آن متوقف می شود.
 • شماره صفحه سنتی در مقالات وجود ندارد یعنی دیگر pp:256-8 نداریم. بلکه به جای آن از یک شماره انحصاری به نام elocation ID  استفاده می شود. مانند:   JOURNAL 2017:86:e23456
 • تنها Volume در ابتدای نشر مقاله مشخص است در مثال بالا ۸۶ ولیوم است.
 • پس از نهایی شدن یک شماره شماره ایشو در نسخه HTML مقاله مشاهده می شود . PDF به طور کلی شماره ایشو ندارد.
 • نیازی به تغییر در گروه بندی مقالات (Editorial , Case Reports , Original, ..) نداریم.
 • مقالات در یک شماره In press قرار می گیرند. دو فرمت در این نوع شماره وجود دارد: uncorrected proof و Accepted Article مقاله بلافاصله پس از پذیرش با نوع Accepted Article و در شماره In press منتشر می شود.
 • نوعی از مقاله که وارد شماره نهایی می شود Corrected Proof می باشد.

 

مثال: مقاله زیر را ملاحظه بفرمایید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664984/

با استفاده از این روش نشر همزمان انتظار نویسندگان کاهش می یابد و هم علم را در جیب خود مخفی نمی کنیم. بلکه آن را در اولین فرصت ممکن منتشر می کنیم.