معیارهای قرارگیری در لیست نویسندگان یک مقاله علمی کدامند؟

کمیته ی بین المللی ادیتورهای مجلات پزشکی ( ICMJE ) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می کند (Authorship criteria) و شخصی که هر چهار معیار را داشته باشد می تواند به عنوان یک Author یا نویسنده قرار بگیرد.


این معیار ها عبارت اند از:

۱- مشارکت قابل توجه (substantial contribution) در طراحی مطالعه (Concept & Design) یا جمع آوری داده ها و یا آنالیز و تفسیر آن ها
(پس معیار اول شامل سه بخش می باشد که مشارکت در هر کدام از این سه بخش برای کسب معیار اول کافی است)

۲- نوشتن نسخه ی اول مقاله و یا اصلاح آن به صورت قابل توجه و تاثیر گذار از نظر علمی

۳- تایید نسخه ی نهایی مقاله (تمام متن مقاله باید خوانده شود و کل پروژه مورد تایید نویسنده باشد )

۴- توافقی که طی آن هر گونه سوال در مورد یکپارچگی و دقت پروژه قبلا بررسی و حل شده باشد. و هر نویسنده ای نقش بقیه را در این پروژه بداند

 

✅ نکته : در مورد نویسنده اول قانون خاص و ویژه ای وجود ندارد. ولی معمولا فردی نویسنده اول قرار می گیرد که بیشترین درگیری فیزیکی (جمع آوری داده ها و نوشتن نسخه اول مقاله و …) در پروژه را داشته باشد (مثل دانشجو) و همین طور استاد راهنما نیز معمولا به عنوان اسم آخر قرار می گیرد.

 

به صورت کلی در یک مقاله انگلیسی زبان، هر چه از سمت چپ به راست در لیست نویسندگان حرکت کنیم از درگیری فیزیکی فرد در پروژه کمتر شده و مرتبه ی علمی فرد بیشتر می شود.

مراجع