تشکیل گروه هپاتیت ویروسی ایران-آمریکا در LinkedIn

بیش ار ۳۵ سال است که هیچگونه رابطه دیپلماتیکی بین دو کشور ایران و آمریکا وجود ندارد. اما دانشمندان این دو کشور همچنان به همکاریهای علمی دوجانبه خود ادامه میدهند، زیرا به عقیده آنها علم و سیاست دو مقوله مجزا هستند. ایجاد گروههای علمی مختلف در شبکه های اجتماعی بین المللی با دسترسی عموم گویای این حقیقت است که دانشمندان بدون توجه به مسائل سیاسی تنها به دنبال اشتراک تجارب و یافته های یکدیگر در جهت ارتقای سطح سلامت جهانی میباشند.


در حال حاضر (۲۰۱۳) علی رغم نبود روابط سیاسی میان ایران و آمریکا، دانشمندان دو کشور با یکدیگر در ارتباط هستند و تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی در آمریکا مشغول فعالیتهای علمی می‌باشند در حالیکه همچنان به روابط خود با دانشگاههای ایرانی ادامه می‌دهند. نیاز به گفتگو بین دانشمندان کشورهای مختلف از طریق گفتگوی جهانی، با هدف ایجاد راهکار برای حل مسائل جاری که بطور مستقیم روی هویت، تصمیم گیری و حضور ملتهای مختلف در جهان مدرن اثر دارد، یک شبکه ارتباطی تعاملی و یک انجمن آموزشی دو طرفه ای را ایجاد کرده است. شرکتهای بزرگ چند ملیتی و کشورهای صنعتی شده دستور‌کار جهانی خود را بر مذاکره و توافقات سازمان ملل متحد تحمیل کرده اند.
مفتخریم به اطلاع برسانیم گروه هپاتیت ویروسی ایران-آمریکا از همه همکاران در رشته بیماریهای کبد و بیماریهای عفونی دعوت میکند تا برای کنترل هپاتیت ویروسی در جهان به ما ملحق شوند. هدف این گروه مشارکت در کنترل و پیشگیری از هپاتیت ویروسی از طریق تجمیع توجه به این مسئله مهم به عنوان یک مشکل بهداشت همگانی و با استفاده از معرفی راهکارهای پیشگیری و تشویق فعالیتهایی در جهت کنترل و پیشگیری آن می‌باشد. شبکه جهانی هپاتیت یک مؤسسه غیر دولتی (NGO) است که به هیچ یک از گروه های سیاسی وابستگی ندارد.
این گروه در سال ۲۰۱۳ با حمایت مالی دکتر سید مؤید علویان با هدف ایجاد ارتباط بین متخصصان اپیدمیولوژی، سیاست گذاران سلامت، پزشکان، آسیب شناسان، ویروس شناسان، متخصصین انتقال خون، و همچنین مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی ار همه نقاط جهان  تشکیل شده است. مقصود نهائی این فعالیتها تسهیل در ایجاد ارتباط علمی بین محققانی است که در زمینه هپاتیت و سایر بیاریهای کبدی فعالیت دارند.
همه افراد از همه کشورها میتوانند به ما ملحق شوند. ما تمایل داریم تجارب خود در این زمینه را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. ما باید دیگران را نیز به ایجاد شبکه های مجازی در سطح بین المللی تشویق نمائیم.

نویسنده:
اعظم رئوفی
انتشارات کوثر