پایگاه Worldcat: پرمراجعه‌ترین پایگاه اطلاعات در حوزه آموزش عالی

امروزه با پی بردن روز افزون به اهمیت صنعت نشر علمی در کشور در کنار افزایش چشم گیر تعداد مجلات علمی، رقابتی تنگاتنگ در بین مجلات برای افزایش تعداد انتشار مقالات به وجود آمده است. این رقابت اما در کنار تمام مزایای خود، سردرگمی عجیبی در بین نویسندگان را حاصل کرده است. این سردرگمی به دلیل عدم شناخت کامل نویسندگان از درجه بندی متداول و کیفیت مجلات برآمده است. بهترین راهکار در این بین برای خروج از این سردرگمی، رجوع به استاندارهای مجلات است که در بین آنها پایگاه های نمایه ساز را می توان به عنوان بهترین معیار برای استاندارد سازی و قیاس مجلات در نظر گرفت.


پایگاه نمایه ساز WorldCat تحت استاندارد OCLC در سال ۱۹۶۷ با مدیریت فرد کیلگور تشکیل شده است. این پایگاه با دربرگرفتن ۳۳۰ میلیون سند ثبت شده و دارایی بالغ بر ۲ میلیارد دارایی فیزیکی و دیجیتال تا سال ۲۰۱۴، بزرگترین منبع فهرست شناسی (Bibliographic Database) جهان بوده است. OCLC با درنظرگرفتن این چشم‌انداز که رهبری همکاری جهانی بین کتابخانه‌ها را به دست خواهد گرفت، فعالیتهای خود را جهت می‌دهد و با فراهم‌ آوردن دسترسی اقتصادی به دانش از طریق نوآوری و مشارکت، کتابخانه‌ها را در ارائه خدمات به مردم یاری می‌رساند.

این خدمت سمبل ایده‌آلی از همکاری بین کتابخانه‌هاست که دسترسی به مجموعه‌ای مجازی را فراهم می‌آورد که هیچ کتابخانه‌ای به تنهایی قادر به داشتن چنین مجموعه‌ای در خود نیست. در حال حاضر، این مجموعه دربرگیرنده فهرستهای ادغام شده کتابخانه‌ها در سراسر جهان است و در واقع بزرگترین و غنی‌ترین پایگاه اطلاعات کتابشناختی به حساب می‌‌آید. در حال حاضر این پایگاه پرمراجعه‌ترین پایگاه اطلاعات در حوزه آموزش عالی به شمار می‌رود.

انتشارات کوثر با افتخار اعلام میدارد که با تلاش ها و پیگیری های بی وقفه گروه نمایه سازی و هیئت تحریریه مجلات ۶ مجله ی دیگر از مجلات تحت انتشار این شرکت در ارزیابی های پایگاه WorldCat مورد پذیرش قرا گرفته و مقالات آنها از این پس در این پایگاه نمایه سازی خواهد شد.

اسامی این مجلات به شرح زیر می باشد:

 

 • Journal of Orthopedic and Spine Trauma
  Dental Clinical and Experimental Journal
  Journal of Critical Care Nursing
  Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research
  Modern Care Journal
  Razavi International Journal of Medicine

 

گردآوری: واحد نمایه سازی انتشارات کوثر- آقای محمد خواجویی

منابع و مأخذ
۱ـ دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ، تالیف پوری سلطانی ، تهران ، فرهنگ معاصر ، ۱۳۷۹
۲ـ نطام نمایه سازی و ورداسمیت در شبکه کتابشناسی (او . سی . ال . سی) نوشته فاطمه معتمدی . فصلنامه علوم اطلاع رسانی ، دوره ۱۷ شماره سوم و چهارم و بهار و تابستان ۱۳۸۱ . ص ۱۲ – ۱۶ .
۳ – دایره المعارف کتابداری
۴ سایت www.oclc.org
۵- کتابخانه کامپیوتری پیوسته (oclc) ،نوشته آذر افتخار.مجله الکترونیکی مرکز مدارک علمی ایران،شماره چهارم دوره اول .
۶- معرفی پایگاه oclc ، نوشته فاطمه دهنوی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی _علوم و تحقیقات.