نقش سردبیر در افزایش ارجاعات به مقالات

در بین کلیه متغیرهای علم سنجی مجلات که هر ساله توسط موسسه تامسون رویترز در قالب گزارش ارجاعات مجلات Journal Citation Report ارایه می شود بیشترین  اهمیت به یک شاخص قدیمی به نام ضریب نفوذ یا Impact factor داده می شود. Impact Factor در واقع بیانگر میزان ارجاعات یا Citation به یک مجله اس به گونه ای که میتوان نشریه ای با IF بالاتر را از اعتبار پژوهشی بالاتری نسبت به سایر نشریات با IF کمتر یا صفر به حساب آورد.


عوامل مختلفی در ارتقا ضریب نفوذ یا کاهش آن تاثیر دارند. یکی از مهمترین عوامل برای ارتقا آن دریافت DOI برای مقالات است. بطوریکه ممکن است تا ۳۰ درصد، تعداد ارجاعات به یک مقاله را افزایش دهد و قطعا تاثیر بسزایی در افزایش Impact Factor خواهد داشت (اطلاعات بیشتر در مورد DOI در همین پایگاه موجود است)

 

در این بین مواردی وجود دارد که سردبیر با رعایت آن می تواند نقش اساسی در افزایش Impact Factor داشته باشد که به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم.

۱) بررسی دقیق گزارش ماهانه Citation : سردبیر میتواند با ردیابی گزارش دقیق ارجاعات ماهیانه آنها را پایش نماید. بهتر است این پایش به شیوه مکتوب و با رعایت نکات خاصی از هر مقاله (مانند روش منبع نویسی و نویسندگان و …. ) باشد. منابع مختلف تهیه Log Book را توصیه مینمایند.

در بین مقالات منتشره دو حالت مختلف وجود دارد: حالت اول مقالاتی که Citation مناسب دارند و حالت دوم مقالاتی است که Citation آنها صفر است.  پایش و درمان اصلی می بایست بر روی این مقالات انجام شود.

۲) برای مقالات با Citation صفر می توان از روش های زیر استفاده کرد:

الف) تماس تلفنی و ایمیلی با نویسندگان مقاله و تشویق آنها برای ارجاع این مقاله.

ب) فرستادن ایمیل به نویسندگان همان مقاله و توضیح روش ارجاع

 

یادآوری ماهیانه و پایش مداوم آنها با کمک تیم علمی و همراهی ناشر میتواند در ارتقا ایمپکت فاکتور کارآیی را افزایش دهد.

تیم تخصصی انتشارات کوثر آماده ارایه راهکارهای مدون به سردبیران محترم می‌باشد.