مرجع نهایی برای تعیین صلاحیت مجلات نمایه سازها هستند نه سایر وبلاگها و افراد

بدنبال حذف ناگهانی و کامل لیست سیاه ابداعی و نوشته شده توسط یک کتابدار در دانشگاه کلرادو، از پرفسور سید موید علویان سردبیر مجله هپاتیت (دارای بالاترین IF  در مجلات کشور) در این خصوص سوال نمودیم.


وی معتقد است که لیست های سیاه بدون ذکر دلیل اقدام به انتشار نام مجلات می کنند و برای وی به عنوان یک سردبیر “معیارهای ورود یا خروج از لیست مشخص نمی باشد.” وی افزود که : “بهترین مسیر برای تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت یک مجله کیفیت علمی مقالات  و ضریب نفوذ مجله می باشد و اینکه آیا مجله در نمایه سازهای معتبر نمایه می شوند یا خیر؟”

پرفسور علویان در انتها توصیه نمود که “کمیته ارزیابی مجلات جهت ورود و یا خروج از لیست سیاه می‌بایست شفاف باشد تا مردم در جریان معیار های انتخاب قرار بگیرند.”