پابمد سنترال نمایه ساز نیست

در نخستین همایش سردبیران مجلات لیست شده در پابمد، دکتر پیام کبیری به عنوان رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و یکی از مسئولین و متولیان اصلی مجلات علمی پزشکی در کشور با اشاره به اهمیت پایگاه Pubmed Central یا همان PMC در افزایش مشاهده پذیری مجلات کشور و اهمیت حضور مجلات ایرانی در این پایگاه به بیان تفاوتهای اساس Pubmed, Medline و Pubmed Central پرداخت.


ایشان در ابتدا با برشمردن مزایای متنوع حضور مجلات ایرانی و بخصوص ۱۹ مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پایگاه به بیان ویژگیهای مناسب و نرم افزاری این پایگاه برای ناشرین همانند دسترسی به گزارشات کامل علم سنجی و آمارهای بازدید مقالات به تفکیک مجلات اشاره نمودند و به عنوان مثال هر مقاله دانشگاه تهران بطور متوسط ۴۱ بار در هر ماه دانلود میشود.

در انتها با بیان تفاوتهای کلیدی سه منبع موجود بیان نمودند که اصولا ورود یک مجله به PMC به منزله آرشیو شدن در آن است و ارزش نمایه سازی ندارد. مجلات برای ورود به Medline داوری و بررسی علمی شده و نمایه شدن در مدلاین ارزش علمی دارد.

IMG_4142

IMG_4143

IMG_4145

ایشان در بخش دیگری از صحبتهای خود اشاره نمودند که PMC براساس نیاز دولت آمریکا به ارایه رایگان نتایج گرانتها و طرح های تحقیقاتی ملی آمریکا به مردم ایجاد و هم اکنون بطور رایگتن در اختیار همه مردم قرار گرفته است.
رئیس مرکز اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت مجلات را تشویق به نمایه شدن در Medline نمودند و از فرصت ایجاد شده در PMC به عنوان یک پایخ ترقی برای مجلات نام بردند.

برای دریافت اسلایدهای ایشان اینجا را کلیک کنید.

نویسنده:
اعظم رئوفی،
انتشارات کوثر