مقایسه رشد مجلات ایرانی در سه سال اخیر

مقایسه رشد مجلات ایرانی در سه سال اخیر

پس از اعلام نتایج ضریب نفوذ یا Impact Factor  مجلات ایرانی برآن شدیم تا یک مقایسه کلی در سه سال اخیر و بر روی مجلات ایرانی علوم پزشکی داشته باشیم. با بررسی اجمالی بر روی داده ها و بررسی نمودار درج شده در این مطلب نتایج ذیل مشهود می باشند:


  • بیشترین ضریب نفوذ در بین مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب از آن مجله هپاتیت ماهیانه، دارو و مجله تحقیقات دارویی می‌باشد.
  • بیشترین میزان افزایش و رشد از آن مجله میکروبیولوژی دانشگاه اهواز است بطوریکه از ۳۸۷ درسال ۲۰۱۴ به ۶۵۵ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است.
  • تغییرات مجلات ذیل در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ به شرح  ذیل می‌باشند:

 

مجلاتی که IF  آنها کمتر شده است مجلاتی که IF آنها بیشتر منتشر شده است
آرشیو علوم پزشکی علوم پایه هپاتیت Cell
رادیولوژی بهداشت عمومی آلرژی و آسم دارو
    بیماری های کلیه ایمونولوژی
    تحقیقات دارویی اطفال
    آرتروپود هلال احمر
    میکروبیولوژی تحقیق علوم پزشکی