تعلیق یکی از بزرگترین ناشران منطقه از سوی کمیته علمی پابمد PMC با بیش از ۷۰۰ مجله

به دنبال گزارشات اخیر از سوی برخی مجلات کشور و انتشار اخباری قبلی مبنی بر اتخاذ سیاست‌های سخت گیرانه در ارزیابی علمی مجلات از سوی پابمد سنترال PMC، یکی از بزرگترین ناشران منطقه آسیا و خاورمیانه با بیش از ۷۰۰ مجله تا سپتامبر ۲۰۱۵ از ارایه و پذیرش هر نوع مجله جدید منع شده است.


مصاحبه خبرنگار سای نیوز با سردبیر یکی از مجلات ایرانی که از خدمات نشر ناشر مذکور بهره می‌برد مشخص نمود که این تحریم علمی (Probation) از سوی PMC بر روی کلیه نشریات جدید ناشر مذکور اعمال شده است. جالب اینجاست که مجله ایرانی مذکور از سابقه علمی مناسبی برخوردار بوده و یکی از اعضا اصلی هیات تحریریه آن در آمریکا می‌باشد. این مجله با حدود۳ سال سابقه منظم نشر متاسفانه از سوی پابمد دچار مشکل جدی شده است. ناشر مذکور تا کنون یکی از ناشران فعال بوده و تعدادی از مجلات مهم و علمی کشور نیز توسط این ناشر در حال انتشار می‌باشند.

از جمله دلایل ذکر شده از سوی پابمد برای تحریم علمی این ناشر موارد ذیل بیان شده‌اند:
۱٫    عدم توجه به پلاجیاریسم در مقالات
۲٫    عدم توجه به ساختار مقالات بر اساس ICMJE
۳٫    عدم رعایت قوانین اخلاق در نشر مصوب COPE

بدون شک بیان این اطلاعات میتواند راهگشای سایر نشریات ایرانی باشد.